JAK TO VŠECHNO ZAČALO?

Začátek soutěže byl tak trochu záležitostí běhu času. Již fungovaly soutěže fiktivních firem. I naše škola se jich účastnila. Fiktivní firmy jsou o firmě, o papírech, o prezentacích a reklamě. Proto začal Ing. Petr Klíma hloubat nad tím, jestli je nějaká soutěž v oboru logistiky, kde by si žáci mohli vyzkoušet své znalosti a poměřit síly s ostatními v oboru.

Citace: „Vymyslet soutěž v oboru a ještě ji připravit bylo tak trochu science - fiction.“ J

Před týmem byla kupa práce a starostí. Začáteční myšlenky vycházely z toho, co se vědělo, že jsme se chtěli s podobnými školami srovnávat v oboru a neexistovala žádná "olympiáda" či soutěž, která by vyhovovala logistice a jejímu obsahu.

Samozřejmě, že krušný začátek = první ročník byl tak trochu střelba do dálky. Náplň byla složena dohromady dle nejlepšího svědomí tvůrce = co asi tak je základem logistiky a praxe. Potencionální účastníci se oslovovali během veletrhů ff.

Výsledná podoba 1. ročníku rok 2009 byla "týmová práce". Ředitelka školy se podílela PR, Ing. Richard Baar pomáhal informační stránku soutěže a Ing. Kateřina Krumphanzlová připravovala ekonomické úlohy. Logistiku zaštiťoval Ing. Petr Klíma.

Dalším krokem bylo sehnat záštitu a podporu firem pro soutěž. Ukázalo se, že firmy rádi podpoří naši soutěž. Poskytly dary pro účastníky a poctili nás i svojí účastí na zahájení či vyhlášení výsledků.

V prvním ročníku se zúčastnily čtyři školy, v devátém již třináct škol. Z kapacitních důvodů jsme přesunuli zahájení a vyhlášení do Slavnostního sálu Obecního úřadu Dalovice.

JAKÉ JE ZADÁNÍ?

V první části soutěže žáci soutěží ve čtyřech oblastech – doprava (Ing. V. Bechiňský), logika (Ing. M. Brožíková), ekonomika (Ing. A. Kovardinská) a logistika (Ing. J. Düringerová a Bc. J. Chylo, MBA).

V druhé části soutěže soutěžící vytváří prezentaci na zadané téma. Zpravidla se jedná o řešení logistického problému prezentovaný akcionářům či zaměstnancům firmy.

Do třetí části soutěže postupují čtyři nejúspěšnější týmy. Zde většinou končí vše jinak, než se zdá J. Je to o náhodě, strategii, odvaze a risku. Ten nejlepší vyhrává.

A CO DÁL?

Zatím co žáci soutěží, pedagogický doprovod si vyměňuje zkušenosti.

Třetí den soutěže se koná exkurze do některého ze závodů v Karlovarském kraji nebo ukázka HZS – nebezpečný náklad.

BUDOUCNOST?

Inovovali jsme webové stránky. Chceme zde uvádět odkazy na novinky, se kterými se mohou soutěžící setkat ve finále.

Budeme rádi za podporu pedagogů z jiných škol za soutěžní otázky či úkoly. Stejně tak přijímáme zadání od partnerských firem.

Rádi bychom zapojili do soutěže práci s nějakou aplikací, která se využívá ve firmách.

historieucast

historievysledky

Mediální partner

EULOG

Partneři soutěže

logo iv krajsslwittelogo timocomTMH Primary Logo 2014 300dpi RGBimagesLOGO Petainerdhl logoept connector 0800skf logolcnetlagarde